2002-ci ildən bu günə qədər teatrda 100-ə yaxın yüksək bədii keyfiyyətə malik, tamaşaçıların zövqünə oxşayan tamaşalar hazırlanmışdır.

2002-ci ildən bu günə qədər teatrda 100-ə yaxın yüksək bədii keyfiyyətə malik, tamaşaçıların zövqünə oxşayan tamaşalar hazırlanmışdır.

Uşaqlar ən yaxşı oyun prosesində əldə etdiyi bilikləri mənimsəyirlər. Teatr oyun deyilsə, nədir bəs? Səhnədə personajlarla birgə həyəcan keçirərək, uşaqlar rolları onlarla birgə yaşayır və həyati vəziyyətlər onların şüurunda həkk olunur. “Teatr – uşaqda həyati proqram formalaşdıran son dərəcə mühüm məfhumdur. Uşaq oynamır – o, bu vəziyyəti hiss edir, yaşayır. Uşaqları teatra aparmaq, onlarla birgə getmək, baxılan tamaşaları mütləq müzakirə etmək çox vacibdir. Axı uşaqlar gördüklərinə tənqidi yanaşa bilmirlər. Eyni zamanda, böyüklər səhnədə baş verənlərə qiymət verərkən, olduqca ehtiyatlı və təmkinli olmalıdırlar.

but